Когато започнеш да ходиш на работа със собствени мишка и клавиатура… може би е време за притеснение.