… да излезнеш от Bila и гарга да започне да те замеря с камъни от перваз над тротоара…