Всеки ден по обяд:

„и както искаш.. и иозбщо.. тука говорим за заеби положение.. всичко е само пожелателно… не трябва да се натоварваме“