Прозрения от отпуската Ден 1 – София е много хубав град… в който да не работиш.