Ф. Ницше

…най-суровата днешна „мъдрост“, разумността на всяка цена, ясният живот, хладен, внимателен, благоразумен, съзнателен, без инстинкт, напротив – в пълен противовес на инстинктите, е самият той една болест, различна болест, която изобщо не води към здравето или щастието. Да се борим против инстинктите си е упадъчно: до последната искрица живот щастието и инстинктът са едно и също нещо.