Има хора, които когато пият звънят безразборно на потенциални или бивши.. но има и такива, които осиновяват бездомни котенца… не едно… седем