Когато човек не знае какво да направи, той мисли за… Заеби.