изследва, контекст, предмети, кодиране, нива, обектът, многопластов, сложен, почерк, илюзия, образи, позиции, сюблимният, усещане, епизод, пространствен, среда, изменяне, акт